Článek v Novobydžovském zpravodaji

05.11.2021 19:29

Koncem léta jsme byli jako ZKO osloveni redakcí měsíčníku Novobydžovský zpravodaj, zda bychom do některého z následujících čísel nezpracovali odpovědi na pár otázek. Ty se týkaly nejen sportovní kynologie a chodu naší domovské ZKO Nový Bydžov, ale i dalších všeobecných témat spojených s pejskařinou. Otázek bylo celkem 17 a postupně na sebe navazovaly. V čísle 10/2021 vyšla pouze část otázek a odpovědí, kompletní příspěvek obohacený fotkami nelze, vzhledem k jeho velkému obsahu, jednorázově uveřejnit. Takže v čísle 11/2021 bude pokračování :-)

 

   Novobydžovský zpravodaj 10/2021   

 

Otázky a odpovědi - celý text