Platba členských příspěvků pro rok 2018

26.11.2017 17:09

Platbu členských příspěvků na rok 2018 provádějte k rukám paní Ireny Šolínové, nejpozději do 31.12.2017.

Výše členských příspěvků pro stávající a nové členy 1000,- Kč;  udržovací příspěvek 300,- Kč (udržovací příspěvek navýšen od 1.1.2018 z důvodu zvýšení odvodu za člena ČKS).

Členské příspěvky je možné uhradit každou neděli (do data 17.12.207) v areálu ZKO, vždy od 9.00 do 11.00 hodin.

Případně je možné si s paní Šolínovou domluvit jiný termín a způsob předání ČP na tel.: 734333034