Volné funkce ve výboru klubu pro následující volební období

12.09.2022 14:10

Vzhledem k tomu, že nás letos čeká Volební členská schůze (předběžný termín konání 25.11.2022), bude nutné v průběhu října sestavit kandidátku do výboru naší ZKO na další 4-leté období. Ve výboru budou některé funkce neobsazeny, proto prosím členy, kteří mají chuť a čas pracovat ve vedení klubu a měli by zájem kandidovat, aby tuto informaci sdělili současnému výboru osobně, telefonicky, případně na e-mail zkonovybydzov@centrum.cz

Děkujeme.