Výroční členská schůze

08.12.2009 20:06

v sobotu dne 26.12. 2009 se bude od 17 hod. konat v  klubovně ZKO Výroční členská schůze. Prosíme všechny o účast.

Program:
- volba členů  výboru a revizní komise,
- schvalování výše členských poplatků (na schůzi se budou rovnou vybírat členské příspěvky na další rok),
- projednání plánu činností a hospodaření na příští rok,
- zhodnocení činnosti a hospodaření za minulé období.