Členská schůze ZKO 25.11.2022

24.10.2022 11:48

Srdečně Vás zveme na Členskou schůzi, která se koná v pátek dne 25.11.2022 od 18:00 hod v klubovně ZKO Nový Bydžov.

Program:

  • Zahájení
  • Schválení programu
  • Zpráva o činnosti za rok 2022
  • Zprávy funkcionářů klubu
  • Schválení výše členských příspěvků pro rok 2023
  • Plán akcí na rok 2023
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr

Na schůzi bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2023.

Předem děkujeme za Vaši účast.

Výbor ZKO