Soutěž o nejaktivnějí dvojici ZKO Nový Bydžov 2018

 

  • Cílem soutěže je zviditelnění naší ZKO a zvýšení motivace členů pro účast na závodech ve sportovní kynologii
  • Soutěže se může účastnit každý člen, který má zaplacen řádný členský poplatek za rok 2018. Členové, kteří hradí pouze udržovací poplatek a hostující členové jsou ze soutěže vyloučeni.
  • Započítávají se výsledky ze závodů sportovní kynologie, zkoušek IPO, NZŘ, KJ Brno.
  • Přihlášení – formou zaslání výsledku pí Daně Patasiové (zkonovybydzov@centrum,cz 603704686, osobně). Výsledek musí být doložen, případně musí být dostupný z veřejných zdrojů.
  • Termín – 1. ledna – 30. listopadu 2018, uzávěrka je 30. listopadu 2018
  • Vyhlášení a předání cen proběhne na výroční schůzi, tj. v polovině prosince 2018

 

Bodové hodnocení za závody

Bodové hodnocení za zkoušky

 

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2017

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2016

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2015