Řád klubu

 

Provozní řád ZKO NOVÝ BYDŽOV:

Každý člen ZKO:

 • Dbá pokynů výboru, zejména předsedy, hospodáře a výcvikáře ZKO.
 • Má včas a řádně zaplaceny členské příspěvky. Příspěvek pro stávající členy je ve výši 1100 Kč, udržovací příspěvek 450,- Kč.
 • Dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek.
 • Na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze.
 • Při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa netýrá, ani ho neúměrně netrestá, stejným způsobem se chová i na veřejnosti.
 • Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chování zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
 • Venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní.
 • Nenechává volně pobíhat psa po cvičišti !
 • Nepřivazuje psa k překážkám, zábradlí, studni, stromkům atd, ale odkládá je jen na místa k tomu učená (odkládací kotce) nebo je uváže na úvazové kolíky.
 • Zodpovídá za škody způsobené svým psem.
 • Má právo používat cvičební pomůcky, které jsou umístěny v chodbě klubovny. Tyto pomůcky nebude záměrně ničit a vždy je po použití vrátí na původní místo.
 • Pomáhá dle svých možností a schopností na akcích pořádaných ZKO.
 • Účastní se brigád, které jsou zpravidla před závody, zkouškami nebo podle potřeby - info vždy na webu, mailem. Nedpracovaná hodina se doplácí ve výši 100 Kč. Každý člen je povinnen odpracovat 10 hodin.
 • Nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch a na úkor druhých členů.
 • Má právo kdykoliv využívat prostory cvičiště (všechny dny v týdnu), členové nemusí opouštět prostory cvičiště z důvodu příchodu jiných, neboť cvičiště je určené pro všechny členy. Pokud si chce rezervovat prostor samostatně (tzn. budou ho mít pouze pro sebe), je nutné toto oznámit min. 14 dní předem. Poplatek za rezervaci cvičiště činí 500 Kč. Plac nelze rezervovat na neděli dopoledne, kdy od 9 hod. probíhá hromadný výcvik a v době, kdy ZKO pořádá kurzy školičky, případně další výcvikové akce.

 

Výbor ZKO Nový Bydžov