Členské příspěvky na rok 2024

15.12.2023 08:32

Vážení členové ZKO,

blíží se konec roku, doba, kdy je nutné stanovit termín úhrady členských příspěvků na rok 2024. Vzhledem k tomu, že ke dni 15.1.2024 již musí být znám stav členské základny (počet členů ZKO), za které pokladník odesílá poplatek Českému kynologickému svazu (odvod 350,- Kč za každého stávajícího člena, 400,- Kč za nového člena), žádáme Vás o úhradu členských příspěvků nejpozději do 7.1.2024.

Členské příspěvky je možné uhradit po dohodě přímo paní Ireně Šolínové v areálu ZKO (v neděli dne 17.12.2023 a 7.1.2024), případně je možné si s paní Šolínovou domluvit telefonicky jiný termín a způsob jejich předání  (tel.: 734 333 034).

V případě, že nebudete mít zájem o další prodloužení členství v ZKO, sdělte tuto informaci prosím emailem ( zkonovybydzov@centrum.cz), případně telefonicky (734 333 034).

Výše členských příspěvků pro stávající a nové členy 1 200,- Kč,  členský příspěvek pro členy do 15 let  600,- Kč, udržovací příspěvek 450,- Kč.

 

Výbor ZKO Nový Bydžov