Informace k odvodům za členskou základnu

29.09.2021 14:33

Dnes byla zveřejněna na webových stránkách informace o navýšení odvodů za členskou základnu.

186/21 Vzhledem k finanční situaci přistoupilo předsednictvo ČKS k navýšení odvodu za stávajícího člena z částky 250 Kč za rok, na částku 350 Kč za rok. Nový člen 400 Kč. V platnosti od 1.1.2022. Schváleno jednohlasně.

Bližší informace na webu kynologie.cz