Plánované zkoušky

20.08.2016 22:15

Na sobotu 10. září 2016 jsou nahlášeny zkoušky NZŘ a MZŘ. Zájemci, hlaste se u vedoucího zkoušek pana Milana Drlého -  milandrly@seznam.cz, tel. 607 789 948.

Na sobotu 5. listopadu 2016 jsou nahlášeny zkoušky NZŘ a MZŘ. Zájemci, hlaste se u vedoucí zkoušek paní Jany Sedláčkové - sedd.ll@seznam.cz, tel. 724313209.