Platba členských příspěvků pro rok 2023

30.11.2022 05:09

Vážení členové ZKO, blíží se konec roku, doba, kdy je nutné stanovit termín úhrady členských příspěvků na rok 2023. Vzhledem k tomu, že ke dni 15.1.2023 již musí být znám stav členské základny (počet členů ZKO), za které pokladník odesílá poplatek Českému kynologickému svazu (odvod 350,- Kč za každého člena), žádáme Vás o úhradu členských příspěvků nejpozději do 31.12.2022.

Členské příspěvky je možné uhradit po dohodě přímo paní Ireně Šolínové v areálu ZKO, případně je možné si s paní Šolínovou domluvit telefonicky jiný termín a způsob jejich předání  (tel.: 734 333 034). V případě, že nebudete mít zájem o další prodloužení členství v ZKO, sdělte tuto informaci prosím emailem ( zkonovybydzov@centrum.cz), případně telefonicky (734 333 034).

Výše členských příspěvků pro stávající a nové členy 1 200,- Kč,  členský příspěvek pro členy do 15 let  600,- Kč,udržovací příspěvek 350,- Kč.