Platby členských příspěvků a aktualizace členské základny pro r. 2019

10.12.2018 09:15

Platbu členských příspěvků na rok 2019 provádějte k rukám paní Ireny Šolínové do 31.12.2018.

Výše členských příspěvků pro stávající a nové členy 1 000,- Kč;  udržovací příspěvek 300,- Kč, příspěvek pro hostující členy 1 000,- Kč.

Členské příspěvky je možné uhradit každou neděli v areálu ZKO, vždy od 9.00 do 11.00 hodin

Případně je možné si s paní Šolínovou domluvit jiný termín a způsob předání ČP na tel.: 734333034

V letošním roce, vzhledem k platným předpisům v ČR, bylo nutné vyplnit a podepsat formulář GDPR, který dává souhlas ZKO se zpracováním osobních údajů členů ZKO a  upřesňuje způsob se zpracováním a nakládáním osobních dat v rámci ZKO. Členství v ZKO pro následující rok je podmíněno podpisem tohoto prohlášení. Ani my nemáme radost s nárůstem administrativních činností, ale bohužel je nutné tyto předpisy dodržovat. Proto prosím Vás, kteří ještě nemáte formulář podepsaný, provedťe tento úkon spolu s úhradou členských příspěvků, případně zajistěte u paní Šolínové.

Formulář  zde .

Děkujeme za pochopení.

Výbor ZKO