Pozvánka na Výroční členskou schůzi

23.10.2023 22:10

Srdečně Vás zveme na Výroční členskou, která se koná v pátek dne 1.12.2023 od 18:00 hod v klubovně ZKO Nový Bydžov.

Program:

 1. Úvod
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o činnosti za rok 2023
 4. Zprávy funkcionářů klubu
 5. Schválení výše členských příspěvků a ostatních poplatků na rok 2024
 6. Plán akcí na rok 2024
 7. Schválení jednacího a volebního řádu ZKO
 8. Volba volební, návrhové a mandátové komise
 9. Volba výboru a komisí ZKO
 10. Volba delegátů včetně náhradníků a kandidátů do orgánů KV a ČKS
 11. Diskuze
 12. Závěr

Letos nás čekají volby do výkonných orgánů naší ZKO, z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o hojnou účast na Výroční členské schůzi.

Zároveň bude nutné nejpozději 14 dní před termínem Členské schůze sestavit kandidátku, prosíme tedy členy, kteří mají chuť a čas pracovat ve vedení klubu a měli by zájem kandidovat, aby tuto informaci sdělili současnému výboru osobně, telefonicky, případně na e-mail zkonovybydzov@centrum.cz.

Vy, kteří jste svou kandidaturu přislíbili, prosím ještě jednou o písemné potvrzení na klubový e-mail.

Na schůzi bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2024.

Předem děkujeme za Vaši účast.

Výbor ZKO Nový Bydžov