Výroční členská schůze

15.11.2015 18:04

Výroční členská schůze se bude konat v pátek 11. prosince od 19 hod v salónku v restauraci Na Půdě v Novém Bydžově.

 

Program:
- zpráva o činnosti za rok 2015
- plán akcí na rok 2016
- hodnocení hospodaření za rok 2015
- návrh a volba předsedy revizní komise

- vyhlášení soutěže "Nejaktivnější dvojice ZKO"

- diskuse
Na schůzi bude možné zaplatit členské příspěvky na rok 2016.