Výroční a volební členská schůze

09.12.2018 12:59

Dne 7.12.2018 se v klubovně ZKO konala Výroční členská schůze, při které proběhly volby do výboru a komisí ZKO. Přítomno bylo celkem 20 členů.

Děkujeme členům za účast.