Výroční členská schůze

04.11.2019 11:18

Srdečně Vás zveme na Výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek dne 6.12.2019 od 18:00 hod v klubovně ZKO Nový Bydžov.

Program:

  • zpráva o činnosti za rok 2019
  • plán akcí na rok 2020
  • hodnocení hospodaření za rok 2019
  • vyhlášení soutěže "Nejaktivnější dvojice ZKO"
  • diskuse

Na schůzi bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2020.

 

Výbor ZKO