Zkoušky v září

14.07.2016 17:22

Na sobotu 10. září 2016 jsou nahlášeny zkoušky NZŘ a MZŘ. Zájemci, hlaste se u vedoucího zkoušek pana Milana Drlého -  milandrly@seznam.cz, tel. 607 789 948.

Rozhodčí zatím není delegován.