Úprava podmínek klubové soutěže

Dne 25.11.2022 došlo na Členské schůzi k úpravě podmínek otevření klubové soutěže - soutěž bude otevřena v případě, že se na ní přihlásí minimálně 5 psovodů se svými psy v daném roce.

 

Dočasné zrušení klubové soutěže

rok 2021

Vzhledem k nezájmu členů účastnit se Klubové soutěže se po rozhodnutí výboru Klubová soutěž dočasně pozastavuje.

rok 2020

Výbor ZKO Nový Bydžov schválil zrušení Soutěže o nejaktivnější dvojici ZKO (zatím pouze pro letošní rok 2020).

Důvod - vzhledem k omezením vlády a postupně vydaným vládním nařízením, která měla za následek to, že se v průběhu roku postupně rušila většina kynologických akcí (zkoušky, závody ….) , nebylo možné získat dostatek bodů pro účast členů  a jejich psů v soutěži.

Výbor zároveň odsouhlasil, že členové, kteří se chtěli účastnit klubové soutěže v r.2020 a letos se nějaké kynologické akce přece jenom zúčastnili, získané body mohou uplatnit i v soutěži i v příštím roce.

Děkujeme za pochopení.

Výbor ZKO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž o nejaktivnějí dvojici ZKO Nový Bydžov 2020

  • Cílem soutěže je zviditelnění naší ZKO a zvýšení motivace členů pro účast na závodech ve sportovní kynologii
  • Soutěže se může účastnit každý člen, který má zaplacen řádný členský poplatek za rok 2020. Členové, kteří hradí pouze udržovací poplatek a hostující členové jsou ze soutěže vyloučeni.
  • Započítávají se výsledky ze závodů sportovní kynologie, zkoušek IPO, NZŘ, KJ Brno
  • Soutě budež v daném roce otevřena pouze v případě, že do ní bude nahlášeno minimálně 5 psovodů se svými psy
  • Přihlášení – formou zaslání výsledku pí Daně Patasiové (zkonovybydzov@centrum,cz 603704686, osobně). Výsledek musí být doložen, případně musí být dostupný z veřejných zdrojů.
  • Termín – 1. ledna – 30. listopadu 2020, uzávěrka je 30. listopadu 2020
  • Vyhlášení a předání cen proběhne na výroční schůzi, tj. v první polovině prosince 2020

 

Bodové hodnocení za závody

Bodové hodnocení za zkoušky

 

Výsledky  Nejaktivnější dvojice pro rok 2019 

Výsledky  Nejaktivnější dvojice pro rok 2018 

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2017

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2016

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2015